Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na poříčních tůních

17. 12. 2007

Na poříčních tůních


   Poříční tůně jsou přírodního původu, vznikají samovolnými změnami říčního koryta. Jejich obdobou jsou stará říční ramena, lidským zásahem odstavená při úpravě toku řek. Přechodem z proudné vody ve stojatou se mění v jiný biotop. Ustává přívod živin i odvod zplodin života prouděním vody, mění se teplotní režim. Stojaté vody rychle zarůstají, zanášejí se zbytky rostlinstva, zabahňují se, jejich hloubka se postupně zmenšuje. Jsou nápadné i bohatstvím rostlinstva. Z běžných ryb parmového pásma chybí proudomilná parma i hrouzek, bývá méně tloušťů, ale tím víc jesenů, cejnů, cejnků, perlínů i plotic. Charakteristické ryby jsou líni a karasi. Do rozlehlejších ploch se vysazují kapři. Z dravců převládá štika, v hlubších tůních i candát. Hojný je piskoř.

Lín obecný

Obrazek  Lín obecný je jediným druhem svého rodu, příslušného do čeledi kaprovitých. Umělým vysazováním je rozšířen téměř ve všech mimopstruhových vodách a údolních nádržích. Vyhledává úseky, kde velké vody nanesly bahno,s klidnou, prohřívající se vodou a s porosty vodních rostlin. Vyhovují mu tůně a odstavená ramena. Je rybou stálou, nemění svá stanoviště.
   Lín je protáhlejší než kapr, zavalitý, s nápadně rozšířeným ocasním násadcem. V koutcích úst vyrůstá po jednom krátkém vousku. Mlíčňáci mají delší břišní ploutve než jikrnačky.
     Lín je společenská ryba zdržující se převážně na dně, kde vyhledává i potravu. Živí se larvami pakomárů, jepic, mlži a hrubším zoobentosem, zčásti detritem. Jako vysloveně teplomilná ryba se vytírá jako poslední z kaprovitých, výhradně na vodní rostlinstvo.

Karas obecný

Obrazek   Karas obecný žije ve stojatých, silně se prohřívajících se vodách s měkkým dnem. Je velmi otužilý a nenáročný na obsah kyslíku ve vodě a proto vydrží i v silně zabahněných vodách. Zdržuje se většinou u dna, ve spleti rostlin.
   Karas se podobá šupinatému kaprovi. Má ale kratší hlavu, menší bezvousá ústa. Karas žije společensky, živí se planktonem, larvami pakomárů, zoobentosem i úlomky vodních rostlin. Tře se koncem jara. Jikry ukládá na vodní rostliny. Roste pomalu, rychleji roste karas stříbřitý , který se u nás začal v povodí Dunaje objevovat kolem roku 1960 a postupně se zabydlel převážně na přilehlých ramenech českých řek.

Karas stříbřitý

Obrazek    Karas stříbřitý je nepůvodní druh ryby, pocházejí z východní Asie a ze Sibiře. Přesně ho poznáme po otevření dutiny břišní, jejíž výstelka je sytě černá. Životní styl i nároky na prostředí má stejné jako karas obecný.
   Vytírá se koncem jara nebo začátkem léta na vodním rostlinstvu. S úspěchem se vytírá i tehdy, není-li v hejně dostatek mlíčňáků. Vytřené jikry jsou totiž oplodňovány mlíčím karase obecného nebo kapra, aniž vznikají kříženci. Z takto oplozených jiker se totiž líhnou jen samičky karase stříbřitého.

Piskoř pruhovaný

Obrazek    Piskoř žije převážně ve vodách cejnového pásma na celém území státu, nejvíce v odstavených ramenech, tůních a podobných stojatých a zabahněných vodách a také v některých menších bahnitých rybnících.
   Má hadovité tělo a jako ryba dna má mírně zploštělé břicho.  Kolem úst má 10 vousků.
   Piskoři žijí společensky na dně, zčásti zahrabáni v bahně. Přes den jsou málo aktivní, za potravou vyjíždějí až za šera, což je společným rysem ryb z čeledi sekavcovitých. Živí se převážně zoobentosem, ale i detritem. Ve vodách s nízkým obsahem kyslíku si vypomáhají střevním dýcháním. Vystupují k hladině, polykají vzduch a z něj pak sliznicí v koncové části střeva vstřebávají kyslík. Je zajímavý tím, že velmi citlivě reaguje na blížící se změnu tlaku vzduchu a počasí – chová se přitom značně rozrušeně a vyjíždí ke hladině.
Patří do souboru chráněných živočichů.

Sumeček americký

Obrazek    Sumeček se vyskytuje v povodí několika větších řek s klidnějším tokem a odstavenými rameny. Vyžaduje tvrdší dno s dostatkem úkrytů.
   Má válcovité zavalité tělo s velkou a širokou hlavou, která zabírá asi čtvrtinu délky ryby. Ústa jsou  lemována 8 vousky. První paprsek vysoké hřbetní ploutve je pilovitý, velmi ostrý, stejně je tomu tak i u prsních ploutví, které sumeček vždy drží šikmo od těla, takže se o ně můžeme při uchopení lehce zranit. Má dosti velkou tukovou ploutvičku.
   Sumeček žije společensky na dně, je rybou soumraku a noci. Je žravý, dává přednost hrubějšímu zoobentosu včetně mlžů, zaloví si v plůdku a nepohrdne ani rostlinnou hmotou. Tře se zjara – mlíčňák předem upraví hnízdo a oplozené jikry ošetřuje stejně jako sumec velký.


Slunka stříbřitá

Obrazek   Je rozšířena jen v některých oblastech, převážně ve stojatých vodách.
   Slunka má silně protáhlé tělo a poměrně velkou hlavu s ústy v horní poloze.
   Slunka dorůstá nejvýše 10 cm délky, takže spolu s hořavkou a střevličkou jsou nejmenšími kaprovitými rybami našich vod. Živí se planktonem, detritem, obírají nárosty řas na kamenech. Slunky se vytírají až pětkrát po sobě – od května do června.

 

 

 

 

 

 

 

Hořavka duhová

Obrazek   Je rozšířena ve většině mimopstruhových vod. Její rozšíření je však podmíněno výskytem velevrubů a škeblí, které hořavka potřebuje ke svému rozmnožování. Samičce se v době tření zvětšuje kladélko, kterým pak klade jikry do lastur živých velevrubů nebo škeblí, kde se v bezpečí vylíhnou.
     Hořavka dorůstá délky 6-8 cm. Žije ve skupinách a vyhledává úkryt v rostlinstvu. Živí se drobným zoobentosem, řasami a detritem. Podle rybářů má prý hořké maso.


Střevlička východní

Obrazek    Střevlička je dálněvýchodní rybka, která se do Evropy dostala při dovozu plůdku býložravých ryb – amura a tolstolobika a bleskově se začala šířit. Dnes se rozšířila téměř na celé území naší republiky včetně sportovních revírů.
   Tvarem těla i rozmístěním ploutví připomíná hrouzka obecného, ale má silnější ocas, menší hlavu a bezvousá ústa ve střední poloze.
   Na první pohled se zdá být jemně kropenatá, ale jde jen o měsíčkovitě tmavší skvrnky na konci šupinek. Na boku má tmavší hnědý proužek, výraznější od poloviny délky těla.
   Střevlička je malá kaprovitá rybička, dosahující délky do 9 cm. Je teplomilná, nenáročná na obsah kyslíku rozpuštěného ve vodě, přizpůsobivá většině typů vod. Tře se začátkem léta. Živí se drobnějším zoobentosem, podle prostředí i planktonem.


Slunečnice pestrá

Obrazek   Slunečnice pestrá je naším jediným druhem rodu příslušného do čeledě ryb okounkovitých z řádu ostnoploutvých. Ojediněle se s ní můžeme setkat prakticky kdekoli, častěji v čistých vodách nižších poloh. Nejvíc výskytů bylo zaznamenáno ve středním Polabí, v jihočeských rybníkářských oblastech a samozřejmě ve spodních úsecích Moravy a Dyje.
   Má vysoké ploché tělo s velkou hlavou.  Velká hřbetní ploutev je složena ze dvou částí – paprsky přední poloviny jsou přeměněny v ostré trny, v zadní části se větví a jsou měkké. Tuhý osten skřelové kosti nese výraznou kruhovou skvrnu – u samečků je červená, u samiček černá s červeným okrajem.
   Žije ve skupinách, upřednostňují porosty ponořeného vodního rostlinstva. V mládí se živí planktonem, později hrubším zoobentosem, ale i drobným potěrem.

 

                                                                                                             h.o.

                                                  (podle knihy Ryby zblízka autorů Z. Šimůnka a J. Rysa)

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Ryby, rybky, rybičky

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář