Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezobratlí 1.

23. 9. 2008

KORÝŠI


Beruška vodní   Asellus aquaticus

Obrazek   Je šedohnědé barvy s bledými skvrnami. Žije ve stojatých a mírně tekoucích vodách, zejména tam, kde je hodně napadaného listí. Pohybuje se po dně a hledá zbytky rostlin a porosty na předmětech ve vodě. Z ožraného listí zbývá jen žilnatina. Je odděleného pohlaví. Kopulace nastává hned po vylíhnutí samičky. Vývoj trvá 18-30 dní. Sameček měří 13 mm a samička jen 8 mm

Říše: Živočichové; Kmen: Členovci; Třída: Rakovci; Řád: Stejnonožci; Čeleď: Beruškovití; Rod: Beruška

 

Blešivec obecný   Gammarus pulex  

Obrazek 
   Tito šedožlutavě zbarvení živočichové z obloukovitě zahnutým tělíčkem, tak jako ostatní žabernatí dýchají vždy žábrami. Mají rozeklané končetiny, první dva páry hlavových končetin slouží jako tykadla, další tři páry pak jako kousací ústrojí. Mají 5 párů nožek. Tvoří významnou potravu pstruhů. Od ostatních blešivců je snadno rozpoznáme podle ochlupených nožek třetího páru. Žijí v tekoucích vodách, většinou pod kameny. Jsou schopni aktivního pohybu - poskoky po boku. Blešivec je indikátorem čisté vody.

Další z našich hojných blešivců – blešivec potoční (Gammarus fossarum)  a blešivec studniční  (Niphargus puteanus), který žije ve studnách, studánkách a podzemních vodách.

Říše: Živočichové; Kmen:Členovci; Třída: Rakovci; Řád: Různonožci; Čeleď: Gammaridae;

Rod: Blešivec

 

Kapřivec plochý   Argulus foliacea 
Obrazek     Kapřivec je parazitický korýš se zploštělým oválným hřbetním štítem a malým vykrojeným zadečkem. Tykadla a čelisti jsou změněny v příchytná zařízení. Kusadla tvoří bodec. Dospělí jedinci jsou velcí téměř 1 cm. Bodavými kusadly propíchnou pokožku ryby a sají krev. Způsobuje velké škody v kaprových rybnících.

Říše: Živočichové; Kmen: Členovci; Třída: Maxillopoda; Řád: Arguloida; Čeleď Argulidae;

Rod: Kapřivec

 

 

Rak říční    Astacus astacus
 Obrazek

    Rak má tělo pokryto tvrdým krunýřem, který při růstu několikrát svléká, aby mohl zvětšit svůj objem. Na hlavě má dva páry tykadel, oči na stopkách. Z pěti párů končetin jsou tři zakončeny klepety a dva drápky. Článkovaný zadeček má krátké končetiny, které samičkám slouží k přidržování vajíček. Sameček pohlavně dospívá ve třetím, samička ve čtvrtém roce. Mláďata se líhnou v červnu a červenci. Rak říční se živí drobnými živočichy a rostlinami.

Říše: Živočichové; Kmen: Členovci; Třída: Rakovci; Řád: Desetinožci; Čeleď: Rakovití; Rod: Rak

 

PLOŠTĚNCI


Ploštěnka potoční   Dugesia gonocephala

Obrazek   Může dorůst délky až 25 mm. Žije hojně pod kameny v potocích a čistých řekách. Na bocích hlavy má ouškovité výběžky. Žije jedině v čistých vodách – bioindikátor.

 

Říše: Živočichové; Kmen: Ploštěnci; Řád: Lalokostřevní; Čeleď :Dugesiidae; Rod: Ploštěnka

 

 

 

 

POLYPOVCI
 

Nezmar zelený   Hydra viridissima


Obrazek    Nezmaři jsou mnohobuněční živočichové s velmi jednoduchou stavbou těla. Jejich protáhlé válcovité tělo je zakončené vějířem ramen. Uprostřed nich má nezmar otvor, kterým přijímá potravu. Žije obvykle přichycený na rostlinách, kamenech nebo ulitách měkkýšů. V ramenech má zvláštní žahavé buňky. Z nich vystřeluje vlákna s jedovatou tekutinou, a tak omračuje kořist, kterou si potom chapadly podá do ústního otvoru. Tímto otvorem pak vyvrhuje i nestrávené zbytky potravy z těla ven. V létě se na těle nezmara vytvářejí pupeny, které postupně rostou v malého nezmara - nepohlavní rozmnožování pučením. Nezmaři jsou známí svou regenerační schopností, která jim umožňuje přežít nejrůznější poškození.

 Říše: Živočichové; Kmen: Žahavci; Třída: Polypovci; Řád: Nezmaři; Čeleď : Nezmarovití; Rod: Nezmar

 

PAVOUKOVCI


Vodouch stříbřitý   Argyroneta aquatica

  Obrazek 

   Vodouch je veliký asi 10-15 mm, sameček je větší než samička. Žije v čistých stojatých vodách. Mezi vodními rostlinami si staví zvonovité sítě. Je to jediný u nás žijící druh vodního pavouka. Vyskytuje se dosti hojně. Pod hladinou si vytváří obydlí připomínající zvon, které naplňuje vzduchem. Samička klade vajíčka do vytvořeného "zvonu". Rybám je neškodný. Žije 2 roky.

Říše: Živočichové; Kmen: Členovci; Třída: Pavoukovci; Řád: Pavouci; Čeleď: Stínomilovití; Rod: Vodouch

 

 

MLŽI

Perlorodka říční    Margaritana margaritifera

Obrazek    Perlorodka je veliká okolo 1,5 cm. V plášti tvoří perly. Její výskyt ve střední Evropě je v současnosti ohrožen. Souvisleji je rozšířena jen v Pošumaví, jinak jsou naleziště jen ojedinělá. Vyžaduje čistou a měkkou vodu potoků a malých říček. Stanoviště: Chladné a málo úživné vodní toky ve středních a vyšších polohách. Na rozdíl od většiny našich měkkýšů se vyskytuje pouze v oblastech chudých na vápník. Patří ke kriticky ohroženým druhům.

Říše: Živočichové;  Kmen: Měkkýši;  Třída: Mlži;  Řád: Unionoida;  Čeleď : Perlorodkovití; Rod: Perlorodka

 

Škeble rybničná    Anodonta cygnea
 Obrazek

   Škeble rybničná je největší druh měkkýše v České republice. Obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně, slepá či pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny.  Má dvě lastury, z nichž vysunuje svalnatou nohu, s jejíž pomocí se pohybuje a zarývá do bahnitého dna. Noha je pokryta kůží, která zasahuje i na schránku. Její smyslové orgány tvoří zejména hmatové výrůstky okolo ústního otvoru a receptory vnímající látky ve vodě. Dýchá žábrami. Potravu získává filtrováním vody. Jako všichni naši velcí sladkovodní mlži je odděleného pohlaví a množí se larvami, které mají lepkavé vlákno a malou ozubenou skořápku. Určitou dobu cizopasí na kůži nebo žábrách ryb.

Říše: Živočichové;  Kmen: Měkkýši;  Třída: Mlži;  Řád: Unionoida;  Čeleď: Velevrubovití; Rod: Škeble

 

Velevrub malířský   Unio pictorum

Obrazek   Velevrub dosahuje velikosti do 10 cm. Malíři kdysi používali jeho lastury k míchání barev. Žije v celé Evropě v řekách, větších potocích a rybnících. Od ostatních druhů se liší nápadně jazykovitým tvarem. Sameček se od samičky tvarově neliší.

Říše: Živočichové;  Kmen: Měkkýši;  Třída: Mlži;  Řád: Unionoida;  Čeleď: Velevrubovití;  Rod: Velevrub

 

 

 

 

PLŽI


Bahenka živorodá
  Viviparus contectus

Obrazek    Bahenka živorodá žije ve volné přírodě ve stojatých vodách s bohatými vodními porosty. Většinu času tráví v bahně u dna. Aktivní jsou většinou v noci. U nás je hojná hlavně v Polabí. Je veliká 30 – 40 mm. Ulita je tenkostěnná, kuželovitá se šesti závity a je opatřená víčkem. Velikost je až 5 cm. Zbarvena je zelenohnědě s třemi podélnými pruhy (zřetelnější jsou u samců, kteří jsou také menší než samice)

Říše: Živočichové;  Kmen: Měkkýši;  Třída: Plži;  Řád: Architaenioglossa;  Čeleď:  Bahenkovití;  Rod: Bahenka

 

Okružák ploský    Planorbarius corneus

 Obrazek 
    Okružák žije ve stojatých  zarostlých vodách. Dosahuje velikosti okolo 3 cm.. Má silnostěnnou tlustě terčovitou ulitu s 5-ti závity. Je to hermafrodit (živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie. Hermafrodit má buďto varlata i vaječníky, nebo jsou oba tyto orgány nahrazeny tzv. obojetnou pohlavní žlázou). Klade vajíčka v oválných snůškách. V krvi má hemoglobin. Obývá zarostlé stojaté vody nížin.

Říše: Živočichové;  Kmen: Měkkýši;  Třída: Plži;  Řád: Plicnatí;  Čeleď: Okružákovití;

Rod: Okružák

 

Plovatka bahenní   Lymnaea truncatula

 Obrazek  
   Plovatka bahenní má ulitu pravotočivou, protáhle protáhle vejčitou, je zbarvená do hněda, nebo až do černa. Její tělo má slabě nafialovělou barvu. Živí se řasami a částmi zahnívajících rostlin. Je hermafrodit a každý jedinec klade vajíčka. V době sucha si vytváří ochranu před vyschnutím zvláštní záklopku své ulity.Plovatka obývá stojaté vody, zejména v nížinách. Měří okolo 5cm.  Je často mezihostitelem cizopasných červů. Poblíž vyústění ledviny má plovatka zvláštní otvor, jímž se při podráždění vylévá na povrch těla krev.

Říše: Živočichové;  Kmen: Měkkýši;  Třída: Plži;  Řád: Plicnatí;  Čeleď: Plovatkovití;

Rod: Plovatka

 

KROUŽKOVCI

Chobotnatka rybí     Pisicola geometra

  Obrazek
   Chobotnatka rybí má štíhlé, válcovité, až 5 cm dlouhé tělo a velké přísavky. Žije v teplejších stojatých nebo tekoucích vodách; najdeme ji na kamenech a rostlinách, kde s napjatým tělem vyčkává přiblížení ryb. Živí se krví ryb, kterou saje z kůže nebo žaber. Často se přemnožuje a škodí v chovných rybnících.

 

Říše: Živočichové; Kmen: Kroužkovci; Třída: Pijavice; Řád: Chobotnatky; Čeleď : Piscicolidae;  Rod: Chobotnatka

 

Pijavka koňská    Haemopis sanguisuga

 Obrazek  
   Pijavka je jedna z našich nejběžnějších pijavic, dosahující délky do 10 cm. Ve zbarvení převládá hnědý až černý odstín. Má kroužkované tělo a dvě přísavky, velkou ústní a menší ocasní. S pomocí přísavek se pohybuje po pevném povrchu, také dobře plave. Žije v bahně na dně rybníků, kde prohledává bahno a loví z něj drobné vodní živočichy, kterými se živí. Někdy ji najdeme na břehu mimo vodu.

 

 

Říše: Živočichové; Kmen: Kroužkovci; Třída: Pijavice; Řád:  Arhynchobdellida;

Čeleď : Haemopidae;  Druh: Pijavka

 

Nítěnka větší   Tubifex tubifex

 Obrazek 
   Nítěnky jsou dlouhé až 5 cm. Žijí na dně stojatých i tekoucích vod od nížin až po horské oblasti. Zavrtávají se do dna, odkud jim vyčnívá pouze zadní konec těla, kterým dýchají. Žijí ve sladkých, organicky znečištěných nebo hnijících vodách.

Říše: Živočichové; Kmen: Kroužkovci; Třída: Máloštětinatci; Řád: Tubificida;

Čeleď: Nitěnkovití;  Rod: Nítěnka

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle:

Biologie – poznávání - http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli

Příroda -   http://www.priroda.cz/

Informace o české přírodě - http://www.prirodainfo.cz/

Biolib-mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů - http://www.biolib.cz/

Wikipedie, otevřená encyklopedie - http://cs.wikipedia.org/

CoJeCo-Vaše encyklopedie - http://www.cojeco.cz/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nezmar

(naaaaaaaaaaaaaaaaaana, 18. 1. 2009 13:05)

NAPIŠTE PROSÍM VÍCE O NEZMAROVI.DĚKUJI.

Odpověď

(h.o., 13. 5. 2008 22:54)

Tak si přečtěte článek "Rozdělení živočichů", tam je ve stručnosti vše!

....

(..., 13. 5. 2008 17:04)

potřebuje vědět bezobratlí,ale stručně jako co to je,nepotřebuju jejich dělení.Ale jinak je to dobrý.