Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. Přírodovědné znalosti - ZU (2.část)

19. 9. 2008

I. PŘÍRODOVĚDNÉ  ZNALOSTI (2.část)

 

42. Hadovitý tvar těla má:

                a) jelec tloušť

                b) cejn velký

                c) piskoř pruhovaný

 43. Které párové (sudé) ploutve má úhoř říční:

                a) břišní

                b) prsní

                c) hřbetní

 44. Důležitý rozpoznávací znak ryb je přední, střední nebo zadní postavení hřbetní ploutve. Toto zadní postavení má:

                a) kapr

                b) štika

                c) siven

 45.Břišní ploutve scházejí:

                a) slunečnici pestré

                b) mníku jednovousému

                c) úhoři říčnímu

46.  Více slizu na povrchu těla vylučuje ryba:

                a) se šupinami po celém těle

                b) se šupinami jen na části těla

                c) ryba s hladkou kůží

47.  Která naše ryba nemá šupiny vůbec vyvinuté:

                a) mník jednovousý

                b) vranka obecná

                c) slunečnice pestrá

48. Která naše ryba má šupiny i na spánkové části hlavy:

                a) kapr obecný

                b) mník jednovousý

                c) štika obecná

49. U které naší kaprovité ryby je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých rozpoznávacích znaků:

                a) jelec jesen

                b) perlín ostrobřichý

                c) plotice obecná

50. Která naše ryba má šupiny tak hluboce zasazené ve škáře, že se její tělo zdá na první pohled hladké:

                a) sumec velký

                b) úhoř říční

                c) pstruh obecný

 51. Radličnou kost najdeme u:

                a) pstruha

                b) okouna

                c) kapra

 52. Požerákové zuby mají ryby:

                a) kaprovité a lososovité

                b) sekavcovité a kaprovité

                c) jen ryby kaprovité

 53. Která z našich ryb nemá zcela kostěnou páteř:

                a) úhoř říční

                b) mník jednovousý

                c) jeseter malý

54. Má bolen dravý žaludek:

                a) ano

                b) ne

                c) jen v dospělosti

 55. Čím jsou žábry ryb chráněny před poškozením:

                a) nejsou chráněny

                b) šupinami

                c) skřelemi

 56. Přídavné střevní dýchání má:

                a) úhoř říční

                b) blatňák tmavý

                c) piskoř pruhovaný

 57. Plynový měchýř nemají ryby:

                a) kaprovité

                b) vrankovité

                c) lososovité

 58. Zvětšením objemu plynů v plynovém měchýři ryba:

                a) stoupá

                b) klesá

                c) vyráží prudce vpřed

59. Jestliže se u ryb s dvojitým plynovým měchýřem (kaprovité) zvětší objem v zadní části měchýře a ryba se při tom pohybuje vpřed, bude tato ryba plavat:

                a) šikmo vzhůru

                b) prudce vpřed

                c) šikmo dolů

 60. Kde je umístěna postranní čára ryby:

                a) podél hřbetu ryby

                b) podél břišní části těla ryby

                c) je vedena středem boků ryby

 61. Kolik vousků má kapr obecný:

                a) 2

                b) 4

                c) 6

62. Kolik vousků má sumeček americký:

                a)  8

                b) 10

                c) 12

 63. Kolik vousků má piskoř pruhovaný:

                a)  6

                b)  8

                c) 10

 64.Kolik vousků má sumec velký:

                a) 4

                b) 6

                c) 8

 65.Která z uvedených ryb se při  vyhledávání potravy orientuje především zrakem:

                a) sumec velký

                b) mník jednovousý

                c) štika obecná

66. Která z uvedených ryb se při vyhledávání potravy orientuje především čichem, hmatem a chutí:

                a) okoun říční

                b) kapr obecný

                c) pstruh obecný

 67. 2 vousky má tato dvojice ryb:

                a) hrouzek obecný a ostroretka stěhovavá

                b) hrouzek obecný a lín obecný

                c) mřenka mramorovaná a ostroretka stěhovavá

 68. 4 vousky má tato trojice ryb:

                a) parma říční, jeseter malý a kapr obecný

                b) parma říční, sekavec písečný a kapr obecný

                c) jeseter malý, mřenka mramorovaná a lín obecný

69. Mihule říční patří mezi:

                a) úhořovité

                b) paryby

                c) kruhoústé

 70.Ježdík obecný patří do čeledi ryb:

                a) kaprovité

                b) sekavcovité

                c) okounovité

 71.Amur bílý patří do čeledi ryb:

                a) kaprovité

                b) lososovité

                c) okounovité

 72. Bolen dravý patří do čeledi ryb:

                a) kaprovité

                b) štikovité

                c) okounovité

 73. Která trojice ryb se v dospělosti živí převážně rybami:

                a) štika obecná, parma obecná a candát obecný

                b) štika obecná, bolen dravý a candát obecný

                c) štika obecná, okoun říční a ouklej obecná

 74. Která z trojice ryb je typická pro oblast pstruhového pásma:

                a) pstruh obecný, slunečnice pestrá a okounek pstruhový

                b) pstruh obecný, vranka obecná a střevle potoční

                c) okounek pstruhový, střevle potoční a vranka obecná

 75. Kdy je voda na rybníce průhlednější:

                a) na jaře

                b) v létě

                c) v zimě

 76. Splešťule blátivá patří mezi:

                a) roztoče

                b) ploštice

                c) červy

 77. Chobotnatka rybí patří mezi:

                               a) roztoče

                               b) ploštice

                               c) kroužkovce

 78. Kapřivec je:

                a) rybí parazit

                b) kříženec kapra a jelce

                c) vyřazený generační kapr

 79. Chrostíci patří mezi:

                a) korýše

                b) červy

                c) hmyz

 80. Larva potápníka je:

                a) dravá

                b) býložravá

                c) všežravá

 81.  Cílem vápnění rybníků je:

                a) snížení kyselosti vody

                b) zvýšení kyselosti vody

                c) omezení růstu rostlin

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář