Jdi na obsah Jdi na menu
 


II. Chov ryb -ZU

18. 9. 2008

II.  CHOV   RYB

 

1. Rybáři mnohdy  připisují štice velké množství zkonzumovaných ryb. Kolik ryb spotřebuje štika na to,aby přirostla na váze o 1 kg:

                a)  40 - 55 kg

                b)  10 -  15 kg

                c)   3 -   7 kg

2.  Jednou z atraktivních ryb je úhoř říční. Do našich vod jej dovážíme jako:

                a) jikry (oční body)

                b) úhoře těsně pod zákonitou mírou

                c) tříleté, ještě nevybarvené úhoříky - monté

3.Lipan podhorní se v dospělosti převážně živí:

                a) porosty zelených řas na dně

                b) larvami vodního hmyzu, zejména chrostíků a občas

                    dospělým hmyzem

                c) drobnou bílou rybou a měkkými vodními porosty

4.Plankton slouží rybám jako:

                a) úkryt

                b) ke kladení jiker

                c) jako potrava

 5. Co je bentos:

                a) drobní živočichové rozptýlení ve vodním sloupci

                b) živočichové dna

                c) hmyz kladoucí svá vajíčka do vody

 6. Na čem nejvíce záleží doba tření kaprovitých ryb:

                a) na obsahu kyslíku ve vodě

                b) na množství potravy

                c) na teplotě vody

 7. Ve kterých ročních obdobích se třou lososovité ryby:

                a) podzim a jaro

                b) léto

                c) zima

 8.  U nás se běžně uměle vytírají:

                a) úhoř říční

                b) pstruh americký duhový

                c) lín obecný

9.Urči jediné teplotní rozmezí, při kterém se úspěšně tře kapr obecný:

                a) 10 - 14 °C

                b) 24 - 30 °C

                c) 16 - 20 °C

10. Která z těchto ryb má nejméně jiker (50 - 100 ks):

                a) piskoř pruhovaný

                b) ouklej obecná

                c) hořavka duhová západní

 11. Která z těchto ryb má nejvíce jiker:

                a) jeseter malý

                b) štika obecná

                c) mník jednovousý

 12.Které ryby se obvykle netřou v měsíci květnu:

                a) sumec velký

                b) siven americký

                c) candát obecný

13. Která z našich ryb klade jikry do žaberních systémů mlžů:

                a) piskoř pruhovaný

                b) okounek pstruhový

                c) hořavka duhová západní

 14.U kterých ryb je v dospělosti možno kdykoliv rozpoznat mlíčňáka od jikernačky pomocí velikosti břišních ploutví:

                a) lín obecný

                b) kapr obecný

                c) štika obecná

 15. K čemu slouží hypofýzace ryb:

                a) k dezinfekci ryb při napadení plísní

                b) k urychlení přípravy k výtěru

                c) k mezidruhovému křížení ryb

16. Od které ryby se u nás vyskytují pouze jikernačky a tato ryba se tře s jinými druhy, aniž by vznikl kříženec:

                a) ostrucha křivočará

                b) okounek pstruhový

                c) karas stříbřitý

 17. Který z uvedených živočichů působí ztráty na plůdku:

                a) komár pisklavý

                b) dafnie velká

                c) potápník vroubený a jeho larvy

 18.Na přikrmování kapří násady nevyhovuje toto krmivo:

                a) starý chléb a pečivo

                b) šrot

                c) mletá  slezina

19. Z kterého stromu je nejvhodnější dřevo pro rybniční zařízení, která jsou zatopena vodou:

                a) smrk

                b) dub

                c) lípa

 20. Co znamená  odborný rybářský název - KUKLA:

                a) maďarský rybářský oděv proti komárům

                b) vak na převážení plůdku

                c) vrhací síť sloužící ke kontrolním odlovům ryb

 21. Úrodnost rybníka zvyšujeme:

                a) letněním

                b) vysazováním tvrdých porostů

                c) úplným odbahněním

22. Který druh ryb vysazujeme do kaprových rybníků různého typu jako doplňkovou rybu:

                a) perlín ostrobřichý

                b) jelec tloušť

                c) sumec velký

 23. Jaký je nejúčinnější způsob ničení tvrdých vodních porostů v rybníce:

                a) vypálit při zimování

                b) po napuštění rybníka několikrát vysekat

                c) vysadit odpovídající počet kachen

24.Jak se nazývá rybník, ve kterém je přes zimu uložen plůdek nebo násada k jarnímu vysazení do rybníků:

                a) komorový

                b) výtažný

                c) Dubraviův

 25. Proč v zimě vysekáváme na rybnících okna do ledu:

                a) aby se mohly lovit ryby

                b) aby měly ryby světlo

                c) aby byl přístup kyslíku

26.  Jak se nazývá  rybník, do kterého vysazujeme mateční kapry za účelem jejich vytření a získání plůdku:

                a) mateční

                b) komorový

                c) třecí

27. Jak se nazývá rybník, ve kterém je uložen plůdek, abychom z něj získali násadu:

                a) úložný

                b) Dubraviův

                c) výtažný

 28.Jak hluboký má být třecí rybník:

                a) do 1 m

                b) do 2 m

                c) nad 3,5 m

 29. Generační pstruzi z malých říček se pro výtěr slovují pomocí:

                a) mírně omamných látek

                b) elektrického proudu

                c) vrší a sítí

 30. Co je to denní stupeň:

                a) vzdálenost, kterou urazí mladý úhoř při tahu za den

                b) součin, dle kterého je možno spočítat podle teploty

                    vody čas vykulení plůdku z jiker u lososovitých ryb

                c) stupeň teploty vody, při níž ryba přezimuje

                    a nepřijímá potravu

31.Jaký je nejúčinnější způsob slovování násad nebo škodlivých ryb na malých potocích a říčkách:

                a) pomocí mírně omamných látek

                b) pomocí speciálních podběráků

                c) pomocí el. agregátu

32. Příčinou náhlého objevování se ryb u hladiny rybníka,hlavně za teplejšího počasí (vylovené ryby mají žábry silně červené a překrvené) je:

                a) nedostatek kyslíku ve vodě za vysoké teploty

                b) velké množství potravy

                c) náhlé ochlazení vody

33. Která  nemoc postihuje častěji naše ryby:

                a) infekční vodnatelnost

                b) malárie

                c) chřipka

34. Co je to řemenatka:

                a) virus způsobující zduření ledvin u pstruhů

                b) rybí cizopasník

                c) bakterie způsobující skvrnitost ryb

 35. Jaká je voda v rybníce, jehož přítok protéká jehličnatým lesem:

                a) zásaditá

                b) neutrální

                c) kyselá

36. Který živočich nám svojí přítomností ve vodě zaručuje, že jde o vodu zdraví nezávadnou (pitnou):

                a) larvy chrostíka

                b) beruška vodní

                c) blešivec vodní

37. Našim rybám se nejlépe daří ve vodě:

                a) silně kyselé

                b) silně zásadité

                c) neutrální

38. Hojný výskyt berušky vodní signalizuje:

                a) vodu znečištěnou

                b) vodu zdraví nezávadnou

                c) vodu silně kyselou

 39. Ve kterém ročním období dojde díky anomálii vody k cirkulaci (promíchání) vody v nádrži:

                a) léto

                b) podzim

                c) zima

40. Ve kterém století se objevují první rybníky v Čechách:

                a) ve 13. století

                b) ve 14. století

                c) v  15. století

 41. Ve kterých dvou stoletích se nejvíce rozšiřuje rybníkářství:

                a) 18. a 19. století

                b) 15. a 16. století

                c) 14. a 15. století

 42.Kolik se odhaduje, že bylo v Čechách rybníků v době největšího rozmachu rybníkářství:

                a) 20 000

                b) 50 000

                c) 78 000

 43.  Kdo je náš nejznámější zakladatel rybníků:

                a) Václav Hájek z Libočan

                b) Jakub Krčín z Jelčan

                c) Jan Roháč z Dubé

 44. O zavedení poloumělého výtěru kapra v l6. století se výrazně zasloužil:

                a) císař Ferdinand

                b) italský rybníkář Campanula

                c) Jan Dubravius

 45.  Zlatá stoka (nejdelší rybniční napájecí stoka u nás) je dílem:

                a) Štěpánka Netolického

                b) Jakuba Krčína z Jelčan

                c) pana Jindřicha z Hradce

 46. Náš největší rybník Rožmberk byl dokončen v roce:

                a) 1490

                b) 1590

                c) 1690

 47. Ve kterém století se rybníkářství střetlo s rozvojem polního hospodářství a došlo k neuváženému vysoušení rybníků:

                a) ve 14. století

                b) koncem 16. století

                c) v 18. století

 48.Kdo byl hlavním modernizátorem našeho rybníkářství v 19. století:

                a) Zdeněk Šimek

                b) Josef Šusta

                c) K. H. Borovský

 49. Kde je sídlo Střední rybářské školy:

                a) v Praze

                b) v Českých Budějovicích

                c) ve Vodňanech

 50.Kde je sídlo Výzkumného ústavu rybářského:

                a) v Třeboni

                b) v Táboře

                c) ve Vodňanech

 51. Kdo to byl prof. Antonín Frič:

                a) předseda prvního rybářského sportovního klubu v ČR

                b) tvůrce rybniční soustavy v Třeboni

                c) zakladatel umělého chovu lososovitých ryb u nás

52. S násadou kapra se nám dostala do rybníka i nákaza.Nemocné ryby mají zvětšený obsah břicha, jsou malátné,hřbet mají ztmavlý, zježené šupiny, vystouplé oči, zarudlou vyhřezlou řiť. V tělní dutině se hromadí průhledná tekutina.

Tato nemoc se nazývá:

                a) botulismus

                b) infekční vodnatelnost (jarní viremie)

                c) hostec

 53. Co je to kbel (požerák):

                a) velká nádoba na přenášení rybího plůdku

                b) zařízení sloužící k regulaci hladiny a vypouštění

                    vody z rybníků

                c) místo pod výpustí z rybníka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář