Jdi na obsah Jdi na menu
 


III. Zákon o rybářství - ZU

17. 9. 2008

III. ZÁKON  O  RYBÁŘSTVÍ

 1. Jak rozdělujeme naše vody z hlediska zákona o rybářství:

                a) pstruhové a mimopstruhové

                b) tekoucí a stojaté

                c) svazové a státního rybářství

 2. Rybářský lístek vydává:

                a) MO ČRS

                b) obecní úřad obce s rozšířenou působností

                c) ministerstvo zemědělství

3. Která ryba je hájena v měsíci  z á ř í :

                a) štika obecná

                b) siven americký

                c) pstruh obecný

 4.Mohu si ponechat štiku obecnou ulovenou na pstruhové vodě 30.5.:

                a) ano

                b) ne

                c) pokud má zákonnou míru

 5. Která z našich ryb má nejmenší zákonnou míru:

                a) lín obecný

                b) hrouzek obecný

                c) jelec jesen

 6. Která naše ryba má největší stanovenou zákonnou míru:

                a) amur bílý

                b) hlavatka podunajská

                c) sumec velký

 7. Je možné na mimopstruhové vodě použít pstruha obecného jako nástražní rybičku:

                a) ano

                b) pokud má zákonnou míru

                c) ne

 8. Které nástrahy můžeš použít 30. 9.  na pstruhové vodě:

                a) mrtvou vláčenou rybku

                b) třpytku

                c) umělou mušku

9. Mohu si ponechat pstruha obecného, jenž byl chycen na pstruhové vodě 16. 9. :

                a) ne

                b) ano

                c) pokud má zákonnou míru

10.Mohu si ponechat pstruha amerického duhového, kterého jsem ulovil 1. 11. na vodě mimopstruhové:

                a) ano

                b) ne

                c) mlíčňáka

11. Kolik kusů parmy obecné si mohu ponechat v jednom dni na vodě mimopstruhové 30. 9. :

                a) 2

                b) 4

                c) do 7 kg úlovku

12.V měsíci dubnu můžeme chytat na pstruhových vodách (SEČ):

                a) od 5-ti do 20-ti hodin

                b) od 7-mi do 17-ti hodin

                c) od 5-ti do 19-ti hodin

13.Mohu si ponechat lipana podhorního, chyceného na mimopstruhové vodě 15. 6. :

                a) má-li zákonnou míru

                b) ne

                c) ano

14. Mohu si ponechat 2 kusy sumce velkého (8 kg a 16,5 kg),ulovené v jednom dni na vodě mimopstruhové:

                a) ne

                b) ano

                c) ano, byl-li lehčí kus chycen jako první

15. Mohu chytat nástražní rybičky do čeřenu na pstruhové vodě před 15. dubnem:

                a) ano

                b) jen do hmotnosti 7 kg

                c) ne

16. Jako nástražní rybky nemohou být použity:

                a) ryby, které dosahují své zákonné míry a větší

                b) ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a nedosahující

                    nejmenší lovnou délku

                c) mohou být použity všechny druhy ryb

17. Ve kterém měsíci je na MP vodách nejdelší doba lovu:

                a) v dubnu

                b) v září

                c) v květnu

18. Ve kterém měsíci je na MP vodách nejkratší doba lovu:

                a) v lednu

                b) v březnu

                c) v květnu

19. Jakou zákonnou míru má štika obecná na vodě pstruhové:

                a) 50 cm

                b) 40 cm

                c) nemá míru

20.Ulovené ryby, které si můžeme ponechat, uchováváme:

                a) živé ve vezírcích s kruhy

                b) uvázané za skřele provazem

                c) zabité a naporcované

21. Při lovu udicí na položenou musí být lovící u prutů přítomen tak, aby:

                a) je měl v dohledu

                b) jimi mohl manipulovat

                c) je měl minimálně 2 metry od rukou

 22. Lov ryb z loďky je dovolen:

                a) pouze na údolních nádržích

                b) tam, kde to určí uživatel revíru

                c) pouze některým členům MO ČRS

 23. Lov ryb u přehrad a jezů, které slouží k výrobě elektřiny nebo k plavbě je povolen ve vzdálenosti:

                a)  10 metrů od hrázového tělesa

                b)  50 metrů od hrázového tělesa

                c) 100 metrů od hrázového tělesa

 24. Rybář nesmí lovit ryby v místě:

                a) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu velmi nízkého

                    stavu vody

                b) kde vede v blízkosti řeky železniční trať

                c) kde ústí do toku městská kanalizace

25. Povinností rybáře, který zjistí hromadné hynutí ryb, je:

                a) ihned přerušit lov a odejít od vody

                b) pokračovat v lovu a hynutí hlásit po skončení lovu

                    MO ČRS

                c) ihned přerušit lov a hynutí hlásit Policii ČR a uživateli revíru

 26. Jak se měří délka ryb:

                a) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve

                b) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní                                                 ploutve

                c) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve

 27. Co uděláš s ulovenou rybou, která je v hájení nebo nedosahuje nejmenší stanovené míry:

                a) vyndám jí háček a vhodím ji zpět do vody

                b) opatrně jí vyndám háček a šetrně pustím zpět do vody

                     v rybářském revíru, v němž byla ulovena

                c) ponechám si ji, protože by stejně uhynula

28. Který z rybářů se dopustil přestupku:

                a) při lovu měl jeden prut nastražen na položenou,

                    druhý na plavanou

                b) dva pruty měl nastraženy na položenou, na každém měl

                    dva návazce s jednoháčkem

                c) jeden prut měl nastražen na položenou, druhým muškařil

 29. V sobotu 16. 4. jsem v 15:20 hodin chytil na pstruhové vodě štiku

obecnou - 43 cm:

                a) mohu si ji ponechat

                b) musím si ji ponechat

                c) nesmím si ji ponechat

 30. Kolik kusů candáta obecného si mohu ponechat 14. 6. na vodě pstruhové:

                a) žádného

                b) pouze dva

                c) neomezeně

 31.  Na vodě pstruhové mohu muškařit:

                a) jen ty dny, kdy lovím ryby lososovité

                b) tři dny v týdnu

                c) celý týden

32. Které ryby při rybolovu na vodách pstruhových nesmíme vrátit zpět do vody:

                a) lososovité

                b) škodlivé

                c) nedravé

33. Kolik kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace, typických pro mimopstruhovou vodu, si může rybář ponechat v jednom dni na vodách mimopstruhových:

                a) 3 ks

                b) max. 2 kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich                             kombinace, pokud při ulovení  nebyla již překročena hmotnost 7 kg

                c) neomezeně

34. Kolik lososovitých ryb si rybář může ponechat v jednom dni na vodách mimopstruhových:

                a) 2 ks

                b) 4 ks

                c) 3 ks

35.  Musí mít rybář při lovu u sebe vyprošťovač háčků:

                a) ne

                b) pouze na údolních nádržích

                c) ano

36. Kolik kusů marény velké si mohu ponechat 18. 7. na vodě mimopstruhové:

                a) žádnou

                b) 3 kusy

                c) libovolně do 7 kg celkového úlovku

37. Dopustil se rybář přestupku, jestliže chytá na dva pruty (jedním na položenou, druhým zároveň muškařil):

                a) ne - na vodě mimopstruhové i na vodě pstruhové

                b) ne - jen na vodě mimopstruhové

                c) ano - na vodě mimopstruhové i pstruhové

38.  K rybám škodlivým na vodě pstruhové patří:

                a) plotice obecná

                b) bolen dravý

                c) ouklejka pruhovaná

39.Mohu si ponechat 3 kusy candáta obecného, chycené v jednom dni na vodě mimopstruhové:

                a) ano

                b) ano - ale jen do hmotnosti 7 kg

                c) ne

40. Kolik kusů síha severního marény si smíš ponechatv jednom dni na vodě pstruhové:

                a) 3 ks

                b) 4 ks

                c) do 7 kg

 41. Můžeš si ponechat kapra uloveného do čeřínku:

                a) ne

                b) pokud má zákonnou míru - ano

                c) ano

42. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhové vodě a má háček zaseknutý hluboko v jícnu:

                a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody

                b) ponechám si jej, pokud má zákonnou míru

                c) musím si ho vzít

43. Dopoledne jsem ulovil a odnesl si 7 kg řádně zapsaných ryb.Mohu jít odpoledne opět na ryby (chytám pouze na vodě MP):

                a) ano

                b) ano, budu-li chytat jen nástražní ryby

                c) ne

44. V jaké vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou:

                a) alespoň 3 m, pokud se nedohodnou jinak

                b) alespoň 5 m, pokud se nedohodnou jinak

                c) 8 m

45. V jaké vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu přívlačí či muškaření:

                a) alespoň 20 m, pokud se nedohodnou jinak

                b) alespoň 25 m, pokud se nedohodnou jinak

                c) 30 m

46.Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto:

                a) 1

                b) 2

                c) neomezeně

47. Musí mít rybář při lovu ryb podběrák:

                a) ne

                b) jen když chytá velké ryby

                c) ano

48. Mohu chytat na vodě pstruhové nástražní rybičky do čeřínku:

                a) ano

                b) ne

                c) jen na zvláštní povolení

49. Kolikrát týdně mohu lovit čeřínkem nástražní rybičky na vodě mimopstruhové:

                a)  3x

                b)  4x

                c)  neomezeně

50. Jak maximálně velký může být čeřínek:

                a) neomezeně velký

                b) 150 x 100 cm

                c) 100 x 100 cm

51. Přehled o úlovcích na MP vodě a o docházce k vodě P jenutno odevzdat organizaci, která povolenku vydala:

                a) do 15-ti dnů od skončení platnosti povolenky

                b) do 31. 12.

                c) do 15. 1.  příštího roku

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář