Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. Stanovy ČRS - ZU

10. 9. 2008

IV.   STANOVY  ČRS

1. Český rybářský svaz je:

                a) politická organizace

                b) společenská organizace

                c) občanské sdružení

2. Členové svazu jsou:

                a) řádní, nezletilí, čestní a přispívající

                b) řádní, děti, přispívající

                c) řádní, čestní, přispívající

3. Dokladem členství je:

                a) přihláška za člena a splněné povinnosti

                b) platný členský průkaz

                c) přihláška za člena, zaplacení zápisného

4.  Jaká je struktura ČRS:

                a) místní organizace, územní svaz, Republiková rada

                b) místní organizace, územní rada, Republikový sněm

                c) místní skupiny, místní organizace, vyšší svazové

                    orgány

5. Orgány místní organizace jsou:

                a) výroční konference, předsednictvo výboru, kontrolní

                    komise

                b) členská schůze, výbor, dozorčí komise

                c) konference místní organizace, konference územního

                    svazu, Republikový sněm

6.  Volební období do všech orgánů svazů je:

                a) pětileté

                b) dvouleté

                c) čtyřleté

7. Nejvyšším orgánem místní organizace je:

                a) předsednictvo výboru

                b) výbor místní organizace

                c) členská schůze místní organizace

8. Dozorčí komise je:

                a) poradním orgánem místní organizace či územního svazu

                b) kontrolním orgánem místní organizace či územního svazu

                c) nejvyšším orgánem místní organizace či územního svazu

9. Územní svazy:

                a) sdružují výbory místních skupin a organizací

                b) sdružují kluby a ostatní rybáře

                c) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti

10. Výbor územního svazu je:

                a) nejvyšším orgánem územního svazu

                b) výkonným orgánem územního svazu

                c) poradním orgánem místních organizací

11. Republikové orgány svazu jsou:

                a) Republikový sněm, Republiková rada, Republiková

                    dozorčí rada

                b) Republikový sjezd, Republiková rada, Republiková komise

                c) Republikový sněm, Republikový výbor, Republiková kontrolní komise

12. Statutárními orgány jednotlivých složek jsou:

                a) tajemník a hospodář

                b) předseda a hospodář

                c) předseda a jednatel

13.  Vrcholným orgánem ČRS je:

                a) Republikový sjezd

                b) Republikový sněm

                c) Republiková rada

14.Do kdy se po podání přihlášky platí členský příspěvek ČRS:

                a) nejpozději do 1 měsíce po přijetí

                b) do tří měsíců po přijetí

                c) ihned po přijetí

15. Pro přijetí dítěte za člena ČRS je rozhodující věková hranice:

                a) od 6ti let

                b) od počátku školní docházky

                c) od 10ti let

16. Řádní členové jsou členy:

                a) jedné místní organizace

                b) více místních organizací

                c) jedné místní organizace ve více územních svazech

17. Jaká práva a povinnosti mají děti a mládež:

                a) žádná

                b) jako ostatní členové

                c) úměrná jejich věku

18. Věkové kategorie dětí a mládeže se člení:

                a) děti od 8-mi let a od 16-ti let

                b) děti do 15-ti let a mládež do 18-ti let

                c) nedělí se - nečlení se

19. Výbor místní organizace je volen:

                a) předsednictvem místní organizace

                b) členskou schůzí místní organizace

                c) místními skupinami

20. Kdo rozhoduje o vyloučení člena:

                a) po projednání ve výboru MO členská schůze

                b) výbor MO

                c) výbory místních skupin

21. Podílí se děti a mládež osobní pracovní účastí na činnosti místní organizace:

                a) ano. od 10-ti let, podle svých schopností

                b) ano, od 16-ti do 18-ti let se úměrně podílí

                c) nepodílí se

22. Lze uložit dětem a mládeži nápravné opatření:

                a) nelze

                b) ano - i když prokazatelně nemohou plnit členské

                    povinnosti z vážných osobních a zdravotních důvodů

                c) ano - za neplnění povinností a nedodržování obecně

                    platných právních předpisů

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář